Přihláška

Přihláška k členství v občanském sdružení

Příliv pro rodinu

Ježkova 7, 638 00 Brno 

Bankovní účet: 3823655001/5500, eBanka

 

Identifikační číslo:

 Seznámil(a) jsem se se Stanovami občanského sdružení Příliv pro rodinu, souhlasím s nimi a ze svobodné vůle žádám o přijetí za člena občanského sdružení Přiliv pro rodinu.

Beru na vědomí, že minimální roční členský příspěvek na rok 2009 byl stanoven jako dobrovolný.

Členstvím získávám možnost být informován o aktuálním dění OS.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Jméno:

Adresa:

e-mail, telefon:

Datum narození:

Povolání:

Mohu pomoci/Pasivní členství:

 

Mám zájem:

 

Dne:                                                           Podpis:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vysvětlivky

1.          "Jméno a Adresa" jsou povinné položky. Bez vyplnění těchto položek je přihláška neplatná. Do položky "Adresa" vyplňte kontakt, na který si přejete dostávat poštu.

2.         "e-mail, telefon, fax" je nepovinná položka. Kontakt pomocí telefonu, e-mailu a případně faxu je mnohem rychlejší a pružnější.

3.         "Povolání" je nepovinná položka. Slouží jen pro vnitřní evidenci OS.

4.         "Mohu pomoci/Pasivní členství" je nepovinná položka.
Naznačení oblastí, kde nový člen(-ka) nabízí svou pomoc, své schopnosti a znalosti nebo naopak oznámení, že nový člen chce nebo může být jen pasivní, slouží pro vnitřní evidenci OS; například při plánování práce apod.

5.         "Mám zájem" je nepovinná položka. Slouží jen pro vnitřní evidenci OS. Naznačení oblasti, o které se nový člen zajímá, slouží k vnitřní evidenci OS; např. při rozesílání informací, nabídek školení apod.